Search

Fortsatt få kvinner i ledende posisjoner


Vi i Girl Crush jobber først og fremst med innhold til ulike bransjer. Men siden vi nå har sett etter større lokaler en stund, til et større co work konsept, har vi plutselig blitt engasjert i hvordan alt mulig utformes her i landet! Visste du for eksempel at de fleste beslutningstakere i eiendomsbransjen er menn? Og at det aldri har vært større avstand (aldersmessig) mellom de som styrer næringslivet til de som er operative sluttbrukere? For hvem har sagt at man ikke kan ha et ammerom på et kontor? Eller et beautyrom? Eller barnevakt sånn som de har på Elixia der du kan trene opptil to timer mens personalet passer ungen. God design handler ikke bare om en fin sofa eller en farge på veggen (selv om alt gjerne skulle vært instagramvennlig) - det handler om funksjoner som dekker et behov i samfunnet. God design handler om å bli sett, om å føle seg verdsatt. I dag er det altfor få kvinner som får bestemme hvordan samfunnet skal se ut. Det er ingen tvil om at vi i Norge er heldige, men slik jeg oppfatter det er det rom for mye mer innovasjon i utforming av hjem og lokaler. Jeg har vært én av de som tar arkitektur og design som en selvfølge, men nå syns jeg egentlig det er litt rart at man ikke er mer opptatt av eiendom, når det daglig påvirker oss alle? Det som blir utformet i dag representerer ikke hele befolkningen. Det meste havner et sted i midten, kjedelig og nøytralt.

Kvinner i Eiendom

Derfor fikk vi lyst til å lage et nettverk, og et arrangement som heter "Kvinner i Eiendom", der vi kan introdusere gode rollemodeller som oppmuntrer kvinner til å tørre mer, enten de vil nå topplederstillinger eller starte egen virksomhet innen eiendom. Vi ønsker inspirere arbeidsgivere og vise at mangfold er en verdi, ikke en ulempe. Skal du selge til hele markedet, bør du også ha damer inn i lederroller og inn i styrene.


Kun 5 av 50 daglige ledere i de største eiendomsselskapene basert på driftsinntekter i Norge er kvinner. Selv om vi bor i et relativt likestilt land møter man som kvinne fortsatt fordommer, kanskje særlig i mannstunge bransjer. Vi ønsker å belyse denne tematikken og inviterer til en kveld der bransjen kan senke skuldrene, dele utfordringer, erfaringer, fordeler og ulemper ved det å være kvinne i eiendom. Arrangementet er i regi av oss (Girl Crush), For Ynde og Aasmundsen Consulting, og sammen med eiendomsselskapet Bonum har vi invitert kvinnelige rollemodeller i eiendom til å delta under arrangementet.

- Arrangementet er nesten fullbooket, og vi er overveldet over responsen, men ikke overrasket, det virker som om dette er en etterlengtet arena for kvinner i bransjen, sier Marte Aasmundsen (Aasmundsen Consulting), en av medarrangørene.

Hvis man ser bort ifra Studentskipnaden Oslo som har 14 kvinnelige styreverv, har de 50 største eiendomsselskapene basert på driftsinntekter i Norge i underkant av 14% kvinner i styrene. Av disse er det totalt 4 kvinner som er styrets leder. Med få kvinner som beslutningstagere, blir ofte det som utformes og bygges i Norge basert på et mannlig perspektiv.


- Jeg tror at flere kvinnelige beslutningstakere i vår bransje vil tilføre andre kvaliteter med hensyn til utforming av bygg. Samfunnet vinner på mer mangfold, også innen eiendom. Utfordringen ligger i å få kvinner inn i posisjoner som gjør dette mulig. Forhåpentligvis er arrangementer som dette med på å inspirere kvinner til å ta sjansen, både til å klatre karrierestigen og starte sin egen virksomhet, sier en av foredragsholderne, Guro Tuv i TD Legal AS.

Skape flere møteplasser

Bransjen har gitt uttrykk for at de ønsker å få kvinner opp og frem, men for å få dette til må arbeidet systematiseres og forankres i strategi og prosedyrer. Ikke minst når det gjelder rekruttering og språket i utlyste stillinger. Møteplasser hvor man samles om tematikken og belyser gode rollemodeller som allerede finnes i bransjen er en av tiltakene som kan bidra til endring. Kvinner i Eiendom ønsker å løfte frem gode eksempler og har samlet et kvinnesterkt debattpanel og dyktige foredragsholdere. På Kvinner i Eiendom vil du blant annet få høre inspirerende historier og refleksjoner fra Kirsti Høiseth (eiendomsutvikler og eier av Olai Eiendom AS og Fossen Eiendom AS), Fatimah N. Mahdi (designer hos Arkitektskap AS), Guro Tuv og Marte Dalåker (eiere og advokater TD Legal AS), Sonja Horn (direktør for eiendomsforvaltning i Entra ASA) og Karianne Amlie (megler og hovedaksjonær i Aktiv Grønland/Bjørvika, programleder i 4 sesonger for Boligjakten på TV3).

- Bonum er opptatt av en balansert organisasjon på alle måter og vi ser helt klart fordelene med å øke kvinneandelen. Vi syns det er fint å kunne bidra til tiltak som samler kvinner i eiendom og som kan inspirere både arbeidsgivere og arbeidstakere i næringen, og ikke minst gi våre egne ansatte og ledelse anledning til å gå dypere inn i temaet. Vi gleder oss!, sier Ruben Wilhelmsen, markedssjef og partner i Bonum.

Følg @kvinnerieiendom på Instagram for oppdatering i forhold til nye arrangementer og foredragsholdere.

#eiendom #cowork #bonum #girlcrush #arkitektur #design

Copyright © 2020 GIRL CRUSH. All rights reserved.

Empowered by GIRL CRUSH.