Search

- Hvis Erna får det til i politikken, hvorfor skal ikke kvinner få det til i næringslivet


(Denne saken ble først publisert i eiendomsforvaltning.no)

Arrangementet Kvinner i eiendom gikk av stabelen torsdag 12. april i eiendomsselskapet Bonum sine lokaler på Uranienborg. Eiendomsbransjen er fremdeles mannsdominert på tross av at Norge er et relativt likestilt land. I samarbeid med Bonum inviterte Fiona G. Yan (For Ynde), Siri A. Olsen (Girl Crush), Anja Amundsen (Girl Crush) og Marte S. Aasmundsen (Aasmundsen Consul-ting) til foredrag og paneldebatt der de ønsket å belyse denne tematikken.


Marte Dalåker (f.v.), Kirsti Høiseth, Guro Tuv og Karianne Amlie. (Foto: Sofie Holtedahl)

– Hvis Erna får det til i politikken, hvorfor skal ikke kvinner få det til i næringslivet?

Arrangementet Kvinner i eiendom ble avholdt torsdag 12. april i eiendoms-selskapet Bonums lokaler på Uranienborg. Eiendomsbransjen er fremdeles mannsdominert på tross av at Norge er et relativt likestilt land. I samarbeid med Bonum inviterte Fiona G. Yan (For Ynde), Siri A. Olsen (Girl Crush), Anja Amundsen (Girl Crush) og Marte S. Aasmundsen (Aasmundsen Consul-ting) til foredrag og paneldebatt der de ønsket å belyse denne tematikken.

Lokalet er fylt opp med nærmere 80 personer, de fleste kvinner, som har kommet for å høre på kvinnelige rollemodeller. Bakgrunnen for arrangementet er mangelen på kvinnelige ledere i eiendom. Kun 5 av 50 daglige ledere i de største eiendomsselskapene (inkludert eiendomsforvaltning, utvikling, handel, utleie og eiendom/næringsmegling) basert på driftsinntekter i Norge, er kvinner.


(Foto: Sofie Holtedahl)

- For en overveldende respons, innleder Ann Kristin Aune som er ansatt som makroanalytiker i Bonum. Hun forteller videre at arrangementet er til for å dele erfaringer og inspirere hverandre før hun ønsker første foredragsholder velkommen opp på scenen.

Statsminister Erna Solberg er en viktig rollemodell

Sonja Horn er konserndirektør for eiendomsforvaltning i Entra ASA og vet hva hun snakker om når det gjelder å være kvinne i en mannstung bransje. Rådene om hvordan takle utfordringene det medfører sitter løst. Hun poengterer at noen har brøytet vei for kvinner, og det skal vi være stolte av.

- Vi må anerkjenne at vi har kommet ganske langt i Norge og ikke bare klage. Det er noen som har gått foran oss og brøyta skikkelig vei og derfor har vi mye å være stolte av.

Hvis ikke du tør å si det, tror jeg heller ikke du får det til.


Sonja Horn, konserndirektør for eiendomsforvaltning i Entra ASA (Foto: Sofie Holtedahl)

Hun mener vi må være gode rollemodeller og erkjenne og se at mangfold er en verdi. Horn mener vi må tørre å si «vi må ha kvinner, vi må ha etnisitet og vi må ha mangfold».

Hun trekker frem Statsminister Erna Solberg som en viktig rollemodell og fortsetter med «Hvis Erna får det til, hvorfor skal ikke vi?».

- Hvis ikke du tør å si det, tror jeg heller ikke du får det til. Det er ikke tilfeldig at Erna har fått det til, hun har sikkert hatt det på «topp-tre» på prioriteringene sine.

Nettverk er en av nøklene til å lykkes i bransjen

Horn trekker frem hva som har vært avgjørende i forhold til sin egen utvikling i arbeidslivet.

- Jeg har hatt, særlig to mannlige ledere, som har vært fantastiske rollemodeller og som har plukket damer, fordi de nettopp verdsetter mangfold. De har sett at man får bedre diskusjoner og bedre beslutninger. Halvparten av kundene våre er jo damer, så hvordan kan man sitte en gjeng med bare mannfolk og finne ut hvordan de kan treffe den delen av markedet.

Horn forteller at nettverk er en av nøklene til å lykkes i bransjen. Hun reflekterer over at det fortsatt er flest menn som er beslutningstakere, og derfor er det viktig å også være der de er, men at arrangementer som «Kvinner i Eiendom» er med på å skape en plattform som løfter frem dyktige kvinner foran et publikum bestående av begge kjønn.

Ønsker å ufarliggjøre det å være annerledes

I dialog med Anja Amundsen (Girl Crush) på scenen får vi innblikk i designer Fatimah N. Mahdis (Arkitekskap AS) opplevelser. Mahdi har arabisk bakgrunn og bruker hijab, noe hun opplever som en ekstra utfordring i tillegg til å være kvinne i den mannsdominerte bransjen. Men hun sier også at det har vært en ekstrem styrke å være kvinne som står utenfor det tradisjonelle.

- Som barn ble jeg fort én av gutta. Jeg ble fort «avseksualisert» fordi jeg gikk med hijab. Det ble en naturlig reaksjon, men det som var interessant var at de (gutta) automatisk var interessert i hva jeg hadde å si, istedenfor å se på meg. Jeg syns det var gøy å provosere hvis noen sa at jeg, på grunn av hijaben, ikke kunne gjøre ting.


Fatimah N. Mahdi, Designer i Arkitektskap AS. (Foto: Sofie Holtedahl)

Hun ønsker å ufarliggjøre det å være annerledes, og vise at man bare må tørre for å lykkes. Ved å belyse det som blir ansett som fordommer og formidle informasjon, ønsker hun å påvirke samfunnet til å forstå at mangfold er en fordel fremfor en ulempe. Hun er ikke redd for å provosere eller å ta opp kampen mot fordommene, og det er antakelig derfor hun blir ansett som et forbilde for mange unge arabiske jenter.

I dag er hun ansatt i Arkitektskap AS, og forteller at hun i arbeidet bruker forskningen sin fra hennes masteroppgave, der hun studerte fenomenet «third cultural» og hvordan vi kroppslig oppfører oss innenfor arkitekturene. Hun er opptatt av å se mennesket som skal bruke arkitekturen først, for så å utvide ut.

- Fasade, not important! Det er det som er inni, der vi oppholder oss, som er viktig.

Kvinner må tørre å ta kampen med ektefellen

I den påfølgende paneldebatten blir spørsmålet om utfordringer ved å være kvinne i eiendom tatt opp. Karianne Amlie forteller at ledere i mange tilfeller ikke ønsker å ansette kvinner med barn i frykt for høyt sykefravær. Hun valgte å ansette en fembarnsmor fordi hun antok at vedkommende måtte være en organisert person med så mange å ta vare på, noe som anses som en positiv egenskap. I starten av sin karriere trengte hun å ta et oppgjør med «gutteklubben grei» som dominerte arbeidsplassen. - Det er viktig å se fordeler fremfor ulemper, sier hun.

Kirsti Høiseth, Marte Dalåker og Guro Tuv er de øvrige deltakerne i panelet. De to sistnevnte har sammen startet advokatfirmaet TD Legal AS. Høiseth er eier av Olai Eiendom AS og Fossen Eiendom AS.

- Jeg syns det er viktig at vi lærer døtrene våre at det er greit å feile. Du får det kanskje ikke til første gang, eller andre gang, men så sitter den.

Høiseth skyter inn at man som kvinne må tørre å ta kampen med ektefellen når det kommer til de tradisjonelle kjønnsrollene. Man må stå litt på kravene om arbeidsfordelingen i hjemmet, for det skal være mulig å både å ha barn og karriere, mener hun. Hun mener også at kvinner kan bli flinkere på å utfordre hverandre i å tørre mer.

- Mange gutter og jenter blir oppdratt forskjellig, men jeg syns det er viktig at vi lærer døtrene våre at det er greit å feile. Du får det kanskje ikke til første gang, eller andre gang, men så sitter den! Og så lærer du så fint av ting du ikke får til første gang.

Tuv får det store spørsmålet om hvordan arbeidsgivere kan tilrettelegge for både menn og kvinner på arbeidsplassen. Hun sier det ikke nytter å bare si at man er opptatt av kjønnsbalanse, uten en konkret målsetning. Hun mener det er helt avgjørende å ha et mål, og det målet må kommuniseres internt. Hun mener også at kvinner må tørre å snakke mer om sine mål og drømmer.

- Jeg syns mye kan gjøres på jobbintervjuet. Mange tenker «bare jeg får en fot innafor, så er jeg sikra», og tar en stilling som ikke nødvendigvis er drømmejobben. Problemet oppstår når det ikke tydelig kommuniserer om ambisjoner fra starten. Snakk om forventningene og spør hvor denne stillingene kan lede.

Dalåker minner alle om å være seg selv, det er ikke meningen at kvinner skal være likere menn for å passe inn. Som også Horn forteller i sitt innlegg,

- Du skal ikke bli en mann, da faller jo hele mangfold-dimensjonen bort, sier Horn.

Avslutningsvis sier Dalåker at det finnes mange hverdagshelter og rollemodeller rundt oss, i for eksempel kolleger, og det er viktig at vi støtter og heier på hverandre!

Tilstede på arrangementet var også Stefan Yan, utviklingssjef og partner i Bonum.

- Det var et flott arrangement med mange spennende diskusjoner. Eiendomsbransjen, men også selskaper ellers i næringslivet, kan dra nytte av slike tiltak.


Copyright © 2020 GIRL CRUSH. All rights reserved.

Empowered by GIRL CRUSH.